Aan de slag voor Brunssum tijdens de Samen aan zet werksessie

Deze zomer hebben Brunssumers enthousiast ideeën aangeleverd voor Brunssum middels een digitale vragenlijst. Hen werd gevraagd wat ze belangrijk vinden in Brunssum. Deze uitvraag leverde ruim 1100 ideeën op. Deze ideeën zijn samengevat in thema’s, waar Brunssumers op 23 oktober van 12.30 – 18.00 uur mee aan de slag gaan. Iedere Brunssumer is uitgenodigd om mee te denken!

Samen vraagstukken uitwerken


Deelnemers gaan onder andere aan de slag met thema's als verkeer, jongeren, groenvoorziening, veiligheid en (zwerf)afval. Brunssumers worden uitgenodigd om mee te komen praten over ideeën en oplossingen voor diverse vraagstukken. In diverse rondes gaan burgers met elkaar in gesprek, gespreksrondes worden begeleid en worden steeds gedeeld met de hele groep. Samen aan de slag voor Brunssum dus! Aan het einde van de dag wordt er vooruitgekeken naar de toekomst en worden ervaringen en ideeën die deze dag zijn opgedaan besproken.

Locatie van de werksessie is de Brede Maatschappelijke voorziening Oost, De Insel 23.

Aanmelden


Aanmelden voor deelname aan de werksessie is nodig en kan via https://enquete.toponderzoek.com/inschrijving. Vragen of opmerkingen? Neem contact op met project Samen aan zet via samenaanzet@brunssum.nl. 

Let op: vanwege de huidige geldende coronamaatregelen zijn ook wij verplicht een Coronacheck te doen bij aanvang van de bijeenkomst. Dit betekent dat je Getest, Gevaccineerd of Genezen (met QR code) moet zijn en de Corona Check App bij je moet hebben.