Laatste nieuws

RSS icoon
  • Extra (digitale) werksessie op 8 november

    15 oktober 2021

    Niet in de gelegenheid om deel te nemen aan de werksessie op 23 oktober? Dan kun je je nu ook aanmelden voor de extra (digitale) werksessie op 8 november om 19.00 uur.

  • Aan de slag voor Brunssum tijdens de Samen aan zet werksessie

    28 september 2021

    Deze zomer hebben Brunssumers enthousiast ideeën aangeleverd voor Brunssum middels een digitale vragenlijst. Hen werd gevraagd wat ze belangrijk vinden in Brunssum. Deze uitvraag leverde ruim 1100 ideeën op. Deze ideeën zijn samengevat in thema’s, waar Brunssumers op 23 oktober van 12.30 – 18.00 uur mee aan de slag gaan. Iedere Brunssumer is uitgenodigd om mee te denken!